نسخه جدید سایت ghanavizi.ir به زودی راه اندازی میگردد .


اطلاعات سایت همانند گذشته شامل مطالب و دروس کارشناسی ارشد کامپیوتر به اضافه کارنامه قبول شدگان آزمونهای سالهای گذشته می باشد.

باتشکر از پیگیری شما

فاطمه قناویزی

ghanavizi-f@mashhad.ir